Friendship

Two friends on a stroll. Swedes love to be out in the open, whether to exercise, get some fresh air or explore the neighbourhood

Friendship

The principal goal of Sweden’s disability policy has long been to ensure that people in this group have power and influence over their everyday lives. To achieve this goal, the focus has been shifted from social and welfare issues to democracy and human rights.

Sibyllegatan

Friendship

OFFICE

null

Sibyllegatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu